ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัค แสงมุณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,14:20  อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.64 KB

โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,14:20   อ่าน 31 ครั้ง