ผลงานโรงเรียน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทองแดง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
อันดับ 1 O-Net ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
อันดับ 1 O-Net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
อันดับ 1 O-Net คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
สถานสีขาว ระดับเงิน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64